TITTA
hur det ser ut
i ditt avlopp!

AVLOPPSFILMNING

 • Avloppsfilmning genomförs enkelt utan att behöva riva
 • Du ser i realtid hur det ser ut i ditt avlopp
 • Du får vetskap om avloppets skick

Boka kostnadsfri avloppsfilmning

Avloppsrörens skick får du endast reda på genom filmning

Genom avloppsfilmning kartläggs avloppssystemets skick. I de flesta fastigheter är det enda sättet att ta reda på avloppets skick och bedömning av dess skador just avloppsfilmning. Bildmaterialet kan användas som hjälpmedel vid undersökning av avloppets skick eller vid behov av relining. Även i nyare hus är det bra att kontrollera skarvar och om det finns sprickor, för att undvika eventuella senare problem med t.ex. garanti- eller försäkringsärenden.

Om du får återkommande stopp i avlopp, finns det anledning att filma rören. Filmningen är också en väsentlig del av modern avloppsrenovering, för den möjliggör renovering utan att riva i byggnadens konstruktion. Vi filmar avloppet med en specialkamera och kan leverera bildmaterialet till kunden.

Vad har jag för nytta av att filma avloppet?

 • Man behöver inte börja riva i byggnaden
 • Hjälper till att bedöma behovet av renovering
 • Den ger dig information om avloppets skick
 • Möjliggör renovering utan att riva i konstruktionen

Avloppsfilmning är rekommenderat om:

 • Du misstänker att avloppet inte är intakt
 • Du känner obenhaglig lukt från avloppet
 • Ditt hus är byggt före år 2000
 • Det lätt blir stopp i ditt avlopp

BOKA KOSTNADSFRI AVLOPPSFILMNING!