MODERN OCH TRYGG

ALOPPSRENOVERING

GENOM RELINING

 • Ökar avloppets livslängd med 50 år
 • Golv och väggar behöver inte rivas
 • Höjer bostadens värde

Boka kostnadsfri avloppsfilmning

Får du ofta stopp i avloppet eller känner du att det luktar från avloppsrören?

Över hälften av vattenskadorna i villor orsakas av avloppet. Särskilt hus byggda före 1970-talet hör till riskgruppen där läckorna oftast börjar omärkbart för de boende. Om du lätt får stopp i avloppet eller om det kommer obehaglig lukt från avloppsrören kan det vara tecken på ett dolt problem. Om du står i akt att sälja ditt hus, kan säljaren bli ansvarig för dolda fel i tio år efter affären. I teorin kan säljaren bli skadeståndsskyldig för kostnader till följd av vattenskada. Därför rekommenderar många fastighetsmäklare rörrenovering innan försäljningen.

Vi genomför avloppsrenoveringen på ett säkert sätt genom relining, utan att riva golv och väggar i ditt hem!

Vi utför avloppsrenoveringar med en högkvalitativ reliningsmetod. Reliningen går utmärkt att göra i såväl gjutjärn-, betong-, som i plaströr och metoden kan användas för alla typer av byggnader, från villor till flervåningshus. Även rör i dåligt skick kan enkelt göras som nya!

Relinade avlopp tål salter, avfettning, baser och syror och ökar ljudisoleringen i avloppet. Det nya röret bildar en självbärande konstruktion som tål vibrationer. Materialet tål temperaturer från -40 – +120C, och de släpper inte ifrån sig skadliga gaser. Reliningsmetoden har redan använts i årtionden.

Så här går en avloppsrelining till

Fördelar med reliningen

 • Förlänger avloppets livslängd enkelt med 50 år
 • Vi behöver inte riva golv och väggar i ditt hem
 • Ni slipper byggdamm och oväsen
 • Renoveringen är ekonomiskt fördelaktig
 • Ni behöver inte flytta ut under renoveringen
 • Avloppets ljudisolering förbättras

Det nya röret bildar en självbärande konstruktion med en helt slät insida som förebygger stopp i avloppet.

Så här genomförs en modern avloppsrenovering i ditt hem genom relining


 • 1. INNAN MONTERING

  Arbetet planeras noggrant och materialet beställs


 • 2. VI SKYDDAR YTORNA

  Väggar och golv täcks med skyddspapp, vvs-armatur demonteras.


 • 3. FÖRBEREDELSER

  Avloppet filmas, rensas och spolas. Avfallet sugs upp eller avlägsnas med sugbilens spolutrustning.


 • 4. HÖGKLASSIG MONTERING

  Avloppet relinas, instick fräses upp och grenrör monteras. Efter det relinas golvbrunnarna.


 • 5. DOKUMENTATION AV ARBETET

  Det färdiga avloppet filmas och bildmaterialet sparas på usb-sticka. VVS-armatur monteras och vi städar efter oss.


 • 6. ÖVERLÄMNING

  Till sist går vi igenom det utförda arbetet tillsammans med kund. För varje utfört arbete överlämnar vi skriftlig dokumentation.

BOKA KOSTNADSFRI AVLOPPSFILMNING!