UNDERHÅLLSSPOLNING

SÄKERSTÄLLER AVLOPPETS FUNKTION OCH FÖRLÄNGER LIVSLÄNGDEN

 • Du får vetskap om avloppets skick
 • Förebygger stopp i avlopp
 • Du får reda på eventuella dolda fel i avloppssystemet

Avloppsfilmning

När har du underhållsspolat avloppssystemet senast?

Avloppssystemet är en viktig del av bostaden. Med regelbundet underhåll kan man direkt påverka trivseln och tryggheten i hemmet. Underhållsspolning bör göras
med 15-20 års mellanrum och på så sätt förebygger man problem. Om du har märkt att det lätt blir stopp i avloppet, avloppet
inte drar ordentligt eller om det kommer in obehaglig lukt kan det vara tecken på ett dolt fel.

Sundahem Sverige AB utför underhållspolning i ditt hem snabbt och säkert!

Sundahem Sverige AB tar hand om underhållsspolningen i ditt hem. Du får ett tydligt och skriftlig avtal på arbetet i sin helhet. Vi kommer överens om en tidpunkt som passar dig och planerar arbetets utförande noggrant.

Innan spolningen, skyddar vi utsatta ytor i ditt hem och går igenom hur vi går till väga. Arbetet utförs alltid med en effektiv metod, som utformas av arbetssättets och tidsåtgångens optimering, och marknadens bästa verktyg. Till sist städar vi noggrant efter oss och tar med oss allt avfall.

Vad har du för nytta av att
underhållspola avloppet?

 • Du får vetskap om avloppets skick
 • Underhållsspolning förebygger stopp i avloppet
 • Du får reda på eventuella fel i avloppssystemet
Med ett munstycke tillverkat för rengöring av rör tillsammans med vatten, lossnar fett och smuts från avloppet. Med borsten lossnar även förhårdnade rester.

Så här utför vi underhållsspolning i villa


 • 1. INSPEKTION

  Innan arbetet påbörjas, bekantar oss med avloppssystemet och planerar spolningen.


 • 2. SKYDDAR YTORNA

  I varje projekt täcker vi golv och väggar, och vvs-armatur demonteras vid behov


 • 3. AVLOPPET TRYCKSPOLAS

  Avloppet filmas och tryckspolas. Avfallet sugs upp eller avlägsnas med sugbilens spolutrustning.


 • 4. AVLOPPET REPARERAS

  Om vi upptäcker skador i avloppet, undersöker vi skadans utbredning och behov av åtgärd.


 • 5. AVLOPPET FILMAS

  För att säkerställa kvalitén filmas avloppet och bildmaterialet sparas på usb-sticka.


 • 6. ÖVERLÄMNING

  Till sist går vi igenom det utförda arbetet tillsammans med kund. För varje utfört arbete överlämnar vi skriftlig dokumentation.

BOKA KOSTNADSFRI AVLOPPSFILMNING!