Avloppsrenovering

öka avloppets livslängd med 50 år

Kontakta oss

010 2070 790

SUNDAHEM SVERIGE AB

är villaägarens specialist på avloppsrelining och underhållsspolning, och är en del av Renoa Group koncernen. Våra värden är ärlighet, kundorientering, ansvar och samarbete. Vi tror även starkt på modet och viljan att utvecklas. Vår erfarenhet och hela personalens deltagande i utvecklingen gör oss till branschens mest erfarna och kunniga aktör i Finland och i Sverige.

En väl genomförd avloppsrenovering kräver såväl erfarenhet, teknisk kunskap och kompetens, men även ansvarstagande och kundorientering av utföraren. Vi har erfarenhet av tusentals lyckade avloppsrenoveringar och underhållsspolningar. Oaktat mängden utförda arbeten, präglas vårt kunnande ändå mest av företagets öppna och ödmjuka kultur av ständig utveckling; vi vill lära oss mer av varje utfört arbete.

Vi erbjuder en trygg och smidig tjänst även för dig. I vår växande koncern finns idag över 400 personer, som alla arbetar för sundare hem.

För mer info, ring 010 2070 790 eller boka kostnadsfri avloppsfilmning här.

HUR VÅRA KUNDER UPPLEVER VÅR SERVICE