Avloppsfilming

visar i vilket skick dina avloppsrör är

Med hjälp av en avloppsfilmning kartläggs avloppssystemets kondition. I de flesta fastigheter är avloppsfilmning det enda sättet att ta reda på avloppets skick och bedöma eventuella skador. Bildmaterialet kan användas som hjälpmedel vid undersökning av avloppets kondition eller vid en utvärdering av renoveringsbehov.

AVLOPPSRÖRENS SKICK FÅR DU ENDAST REDA PÅ GENOM ATT FILMNING

Genom avloppsfilmning kartläggs avloppssystemets skick. I de flesta fastigheter är det enda sättet att ta reda på avloppets skick och bedömning av dess skador just avloppsfilmning. Bildmaterialet kan användas som hjälpmedel vid undersökning av avloppets skick eller vid behov av relining. Även i nyare hus är det bra att kontrollera skarvar och om det finns sprickor, för att undvika eventuella senare problem med t.ex. garanti- eller försäkringsärenden.

Om du får återkommande stopp i avlopp, finns det anledning att filma rören. Filmningen är också en väsentlig del av modern avloppsrenovering, för den möjliggör renovering utan att riva i byggnadens konstruktion. Vi filmar avloppet med en specialkamera och kan leverera bildmaterialet till kunden.

VAD HAR JAG NYTTA AV ATT FILMA AVLOPPET?

Hjälper dig att bedöma renoveringsbehov

Ger dig information om avloppets skick

Möjliggör en renovering utan rivning

Avloppsfilming Sundahem

EN AVLOPPSFILMNING REKOMMENDERAS OM:

Du misstänker att avloppet inte är intakt.

Du känner en obehaglig lukt från avloppet.

Ditt hus är byggt före år 2000.

Det lätt blir stopp i ditt avlopp.