Avloppsrelining

Fixar det trasiga avloppsröret

Ett fungerande avloppssystem hör till de grundläggande kriterierna för ett fungerande hem. Genom en relining av rören utan att behöva riva upp golv eller väggar skapas en trygghet i vardagen eftersom du vet att de renoverade rören nu är i gott skick och har fått en förlängd livslängd.

Kontakta oss

eller ring oss på: 010 2070 790

RELINING PASSAR ALLA RÖRMATERIAL

Vi renoverar avloppssystem med hjälp av en högkvalitativ reliningsmetod. Reliningen passar gjutjärns-, betong- och plaströr och metoden kan användas i alla sorts hus, allt från småhus till höghus. Även avloppssystem i dåligt skick kan oftast förnyas både snabbt och enkelt.

Relinade avlopp tål salter, lösningsmedel, baser och syror samt dämpar ljudet i avloppet. Det relinade avloppsröret blir självbärande och tål vibrationer och skakningar. Materialet tolererar en temperatur från -40 °C till +120 °C och det släpper inte ifrån sig skadliga gaser. Reliningsmetoden av avloppsrör har redan använts i årtionden.

Läs mer om systemgaranti.

FÖRDELAR MED EN RELINING

Ett enkelt sätt att öka livslängden på avloppet med 50 år

Du behöver inte flytta ut under renoveringen

Inget behov av rivning av golv eller väggar

Inget byggdamm eller oväsen

Ett förmånligt sätt att renovera avloppet

Avloppets ljudisolering blir bättre

DSC_6990

DSC_7149

kaivo

DSC_6889

Erfarenhet och kvalitet

Sundahem är en erfaren aktör när det gäller relining av avloppssystem. Vi har över 10 års erfarenhet i branschen.

Verktyg och material

De verktyg och material vi använder är moderna och av hög kvalitet. På så sätt säkrar vi ett lyckat slutresultat. Den moderna vvs-armaturen gör att slutresultatet även blir snyggt.

Fast pris och finansiering

I avtalet står alltid den fasta slutsumman och innefattar hela renoveringsprojektet. Om du vill kan vi göra en finansieringsansökan för din räkning på OP Företagsbank.

Nöjda kunder

Nöjda kunder har alltid varit vår verksamhets utgångspunkt och målsättning – vi nöjer oss inte med mindre. Vi följer kundnöjdheten kontinuerligt.

Snabb service

Vår snabba reliningservice grundar sig på allt från våra välplanerade och organiserade installationsbilar till det optimerade installationsarbetet.

Ansvar

Våra kunder känner oss för våra ansvarsfulla arbetsmetoder och snabba förmåga att reagera på deras behov. Oberoende om det handlar om ett hembesök, renovering, fakturering eller något annat så svarar våra specialister alltid på alla dina frågor.