AVLOPPSSPOLNING OCH RENSNING

Spola och filma avloppet – och få koll på rören.

Underhåll är hemligheten bakom en lång användningstid, även när det gäller avlopp. Med hjälp av en noggrann borstning och spolning, och i samband med det en avloppsfilmning, får du reda på i vilket skick ditt avloppssystem verkligen är. Det är enkelt att filma avlopp, och med Sundahem är det också gratis!

eller ring oss på 010 2070 790

Fördelar med en AVLOPPSSPOLNING

Du får veta i vilket skick avloppssystemet är

Det förebygger stopp i avloppet

Du får reda på eventuella fel i avloppssystemet

Avloppsfilmning kan göras i rengjorda rör

Sundahem sköter avloppsspolning med lång erfarenhet

NÄR behövs en Avloppsspolning?

Avloppssystemet är en viktig del av bostaden och med regelbundet underhåll kan du direkt påverka trivseln och tryggheten i hemmet. En underhållsspolning bör göras med 15–20 års mellanrum. På så sätt förebygger du problem som kan uppstå i framtiden. Om du har märkt att det lätt blir stopp i avloppet, att det inte rinner undan ordentligt eller att det kommer in obehaglig lukt från avloppet, tyder det på att du har problem i avloppssystemet.

Erfarenheter