AVLOPPSSPOLNING OCH RENSNING

Spola och filma avloppet – och få koll på rören.

Underhåll är hemligheten bakom en lång användningstid, även när det gäller avlopp. Med hjälp av en noggrann borstning och spolning, och i samband med det en avloppsfilmning, får du reda på i vilket skick ditt avloppssystem verkligen är.

eller ring oss på 010 2070 790

Avloppsspolning

Fördelar med en AVLOPPSSPOLNING

Du får veta i vilket skick avloppssystemet är

Det förebygger stopp i avloppet

Du får reda på eventuella fel i avloppssystemet

Avloppsfilmning kan göras i rengjorda rör

Sundahem sköter avloppsspolning med lång erfarenhet

NÄR behövs en Avloppsspolning?

Avloppssystemet är en viktig del av bostaden och med regelbundet underhåll kan du direkt påverka trivseln och tryggheten i hemmet. En underhållsspolning bör göras med 15–20 års mellanrum. På så sätt förebygger du problem som kan uppstå i framtiden. Om du har märkt att det lätt blir stopp i avloppet, att det inte rinner undan ordentligt eller att det kommer in obehaglig lukt från avloppet, tyder det på att du har problem i avloppssystemet.

Erfarenheter