En avloppsfilmning visar skicket på ditt avlopp

En avloppsfilmning visar skicket på ditt avlopp

Med hjälp av en avloppsfilmning kartlägger man rörens kondition. Filmning är i de flesta fastigheterna det enda sättet att kartlägga konditionen på avloppet och att hitta skador på det. Bildmaterialet används som hjälpmedel vid en undersökning av avloppets skick och vid en utvärdering av ett saneringsbehov.

Om det ofta blir stopp i avloppssystemet, är det skäl att filma rören. En avloppsfilmning är en väsentlig del av en modern avloppsrenovering eftersom den möjliggör en sanering utan att behöva riva upp golv och väggar. Vi filmar avloppssystemet med hjälp av en specialdesignad kamera och levererar bildmaterialet till kunden.

Det lönar sig också att filma i nya hus

Även i nyare hus är det klokt att kontrollera i vilket skick skarvarna är och om det finns sprickor i rören, för att undvika eventuella senare problem med till exempel garanti -och försäkringsärenden. Kontakta oss för ett kontrollbesök!

Förmånerna med en avloppsfilmning:

  • Inget behov av att ha sönder interiören i ditt hem.
  • Hjälper dig att bedöma renoveringsbehov.
  • Ger dig noggrann information om avloppets skick.
  • Möjliggör en renovering utan rivning.

En avloppsfilmning rekommenderas om:

  • Du misstänker att avloppet inte är i skick
  • Du känner en obehaglig lukt från avloppet
  • Ditt hus är byggt före år 2000
  • Det lätt blir stopp i ditt avlopp
Kategoriat: Ajankohtaista, Avloppsfilming, Yleinen |