En modern och trygg avloppsrenovering görs genom relining

En modern och trygg avloppsrenovering görs genom relining

Mängden vattenskador har ökat de senaste åren. Hälften av dessa är orsakade av avloppsproblem. Speciellt villor/småhus byggda före 1970 hör till den största riskgruppen och läckage börjar ofta obemärkt. Om du märker att det lätt blir stopp eller om det kommer en obehaglig lukt ur avloppet, kan det vara ett tecken på ett osynligt problem och lösningen på detta är en renovering. Om du går i försäljningstankar och funderar på att sälja ditt hus inom en snar framtid, kan du som säljare vara ansvarig för husets dolda problem tio år efter affären. Säljaren kan alltså bli ersättningsskyldig för kostnader som uppstår vid en vattenskada. Därför rekommenderar bland annat fastighetsmäklare att förnya rörsystemet innan försäljningen.

Avloppssystemet renoveras på ett säkert sätt utan att riva golv eller väggar

Sundahem utför avloppsrenoveringar med hjälp av en högkvalitativ reliningsmetod. En relining av avloppssystemet är ett betydligt enklare och säkrare alternativ än att byta ut rören helt och hållet. Reliningsmetoden passar på såväl gjutjärns-, betong- som plaströr och metoden kan användas i alla sorts byggnader, allt från småhus till höghus. Även avloppssystem i dåligt skick blir som nya både snabbt och enkelt!

Relinade avlopp tål salter, lösningsmedel, baser och syror samt dämpar ljudet i avloppet. Det relinade avloppsröret blir självbärande och tål vibrationer och skakningar. Materialet tolererar en temperatur från -40 °C till +120 °C och det släpper inte ifrån sig skadliga gaser. Reliningsmetoden av avloppsrör har redan använts i årtionden.

En renovering av avloppet för med sig ett flertal fördelar. Genom reliningen ökar livscykeln på ditt avloppssystem på ett enkelt sätt med 50 år utan att du behöver riva upp någonting i huset. Inget renoveringsdamm eller oväsen uppstår och du behöver inte ens flytta ut under tiden. Sundahems avloppsrelining är en förmånlig renovering som höjer värdet på ditt hem. Tack vare avloppsrenoveringen blir rören lika starka som nya.

Sundahem Sverige AB – din avloppsspecialist

Sundahem Sverige AB är villaägarens specialist på avloppsrelining och underhållsspolning, och är en del av Renoa Group koncernen. Våra värden är ärlighet, kundorientering, ansvar och samarbete. Vi tror även starkt på modet och viljan att utvecklas. Vår erfarenhet och hela personalens deltagande i utvecklingen gör oss till branschens mest erfarna och kunniga aktör i Finland och i Sverige.

Misstänker du att en avloppsrenovering kan vara aktuell för dig? Kontakta oss så hjälper vi dig med reliningen av ditt rörsystem! Du kan även beställa en gratis avloppsfilmning här.

Kategoriat: Ajankohtaista, Avloppsrelining, Yleinen |