Underhåll av avloppet förebygger vattenskador

Underhåll av avloppet förebygger vattenskador

Det är bra att göra en underhållsspolning med jämna mellanrum eller senast när problem uppstår. På så sätt undviker man vattenskador och förlänger livslängden på rörsystemet. Ett skonsamt rengjort och underhållet avloppssystem i din villa garanterar en fungerande vardag.

VARFÖR SKA MAN RENGÖRA AVLOPPET REGELBUNDET?

Med tiden lagras till exempel fett, hår och sand på rörens inre väggar vilket gör att de blir trånga. Ett stopp i avloppet kan medföra lukter och om problemen skockar sig kan det leda till tråkiga vattenskador.

Med hjälp av ett regelbundet underhåll av avloppet kan problem med stopp förebyggas innan bekymmer uppstår. Samtidigt förlängs livscykeln på avloppssystemet.

NÄR ÄR DET DAGS FÖR UNDERHÅLL?

Det räcker med att underhållsspola med 10–15 års mellanrum, men rengöringsingrepp kan behövas oftare. Man kan identifiera ett behov av rengöring främst på att det inte rinner undan ordentligt. Vid stopp i avloppet uppstår en dålig lukt i huset och ett kluckande ljud kan höras. Vid stopp bör en fackman genast kontaktas för att kolla upp skicket på avloppssystemet. Med hjälp av en specialkamera som är speciellt framtaget för ändamålet kan du själv vara med och se hur det ser ut i ditt avloppssystem.

HUR UTFÖRS EN RENGÖRING AV AVLOPPET?

Först bör en uppskattning av rörens kondition göras för att se vilka åtgärder de håller för. Om rören är i tillräckligt gott skick är det första rengöringsingreppet en skonsam tvätt till vilken en för ändamålet designad installationsbil och arbetsmetod används. Den skonsamma högtryckstvätten med borste löser upp den lagrade smutsen från rören. Till sist städas platsen upp ordentligt och skriftlig dokumentation och film över arbetet framställs.

Om du har funderingar kring i vilket skick ditt avlopp är, boka en kostnadsfri kartläggning av avloppssystemet. Med hjälp av kartläggningen kan våra specialister sedan offerera en underhållsspolning för ditt hem.

Kategoriat: Ajankohtaista, Underhållsspolning, Yleinen |