RÖRINSPEKTION via Avloppsfilmning

Ett kostnadsfritt och enkelt sätt att kolla avloppsrörens skick.

För dig som vill bo kvar hemma är det viktigt att sköta om ditt hus. Det gäller också avloppssystemet, men det är svårt att själv kontrollera rörens skick eftersom du inte kommer åt dem. För att kartlägga avloppssystemet kondition inspekterar och filmar vi avlopp gratis. Det är ingen dum idé att filma avlopp i nya hus heller, eftersom du då kan undvika problem i framtiden. Filma avloppet redan idag!

eller ring oss på: 010 2070 790

RÖRINSPEKTION REKOMMENDERAS OM

Du misstänker att avloppet inte är intakt

Du känner en obehaglig lukt från avloppet

Ditt hus är byggt före år 2000

Det lätt blir stopp i ditt avlopp

Fördelar med en RÖRINSPEKTION

Du får veta i vilket skick avloppssystemet är

Du förebygger stopp i avloppet

Du får reda på eventuella fel i avloppssystemet

Ett filmat avloppsrör kan renoveras enkelt och snabbt med en metod som kallas relining

Filma avloppet gratis

Koll på avloppsrör med rörinspektion

I de flesta fastigheter är en avloppsfilmning det enda sättet att ta reda på avloppets kondition och bedöma eventuella skador. Vi filmar avloppet med en specialkamera och bildmaterialet kan användas för att utvärdera behovet av rörrenovering. Även i nyare hus är det bra att kontrollera skarvar och se om det finns sprickor i avloppssystemet. På det sättet kan du förebygga eventuella problem i framtiden då garantier och försäkringar kanske inte längre gäller.

Om du ofta får stopp i avloppet, är det skäl att filma avloppet. Filmningen är också en väsentlig del av modern avloppsrenovering, eftersom ett filmat avloppsrör enkelt kan renoveras utan att riva i byggnadens konstruktion.