Sundahem Sverige AB

Sundahem Sverige AB är ett mot avloppsrenovering och underhållsspolning specialiserat företag och ingår i Renoa Group-koncernen. Våra värden är ärlighet, kundorientering, ansvar och sam- arbete. Vi tror även starkt på viljan och modet att utvecklas. Vår erfarenhet, analysering av problem och lösningar, och hela personalens delaktighet i utvecklingen gör oss till branschens mest erfarna och kunniga aktör i Finland och i Sverige.

Avloppet är kärnan i vvs-systemet, tack vare den fungerar vardagen. Vi ser det ofta som en själv- klarhet att avloppen varken hörs, syns eller luktar och att den fungerar utan tillsyn. Men faktum är att även avloppssystem måste underhållas, och avloppsrenovering är just nu aktuellt i hundratusentals villor och småhus i Sverige. De allra flesta av dessa hus är byggda före 2000-talet och rörsystemets material består av betong, gjutjärn, eller någon annan metall. Det är material som korroderar och blir porösa med tiden och det blir även lättare stopp i dessa avlopp. Också avlopp i plast kräver underhåll och behöver förnyas med tiden. Ett avlopp som inte underhålls är en potentiell risk.

För en väl utförd avloppsrenovering krävs såväl erfarenhet, kompetens och tekniskt kunnande av utföraren, men även ansvarstagande och kundorientering. Vi har erfarenhet av tusentals lyckade avloppsreliningar och underhållsspolningar. Oaktat mängden utförda arbeten, påverkas vårt kunnande ändå mest av företagets öppna och ödmjuka kultur av ständig utveckling; vi vill lära oss mer av varje utfört arbete.

Vi samarbetar med branschledande aktörer

Vi tror starkt på kraften i samarbete. Utan samarbete med ledande aktörer inom sina områden vore inte vårt arbete möjligt. I flera år har vi kunnat lita på våra samarbetspartners förmåga att leverera produkter och verktyg som lever upp till de krav och förväntningar som ställs.

Våra värderingar

Nöjda
kunder

Nöjda kunder har alltid varit vår verksamhets utgångspunkt och målsättning – vi nöjer oss inte med mindre.

Ärlighet
och ansvar

Visuellt och objektivt tänkande är ett sätt att fungera. Vad du än vill fråga så kan du ringa till vår kundservice på nummer 010 2070 790.

Samarbete är nyckeln till framgång

Att lyckas med något som man gör tillsammans känns både konstruktivt och givande. Väl värnade relationer med personalen och samarbetspartners återspeglar sig på kunderna.

Mod till
förnyelse

Trots att vår logo är grön så accepterar vi inte att bli mossiga. En kontinuerlig utveckling är en del av vår företagskultur.

Fakta om oss

Utförda objekt:
över 15 000 st.

Vi är verksamma i
Finland och Sverige

Vi har kontor i
5 olika städer

Årlig omsättning
3 milj. € (2018)

Personal:
över 50 pers.

Branschens främsta maskintillverkare
gör vårt arbete möjligt