VVS-Service

Förkortningen vvs står för värme, ventilation och sanitet. Vi erbjuder vvs-tjänster till dig som behöver renovera ditt avlopps-, tappvatten- eller värmesystem.

Antalet vattenskador ökar i takt med att husen blir äldre. Den största andelen vattenskador uppstår på grund av ålder och korrosion i rörsystem. Rörsystemen som tillverkats av gamla material har gjort sitt och behöver bytas ut. Det är inget dyrt projekt, så länge det görs i tid.

En stor del av husets vvs-system består av tappvattenrör som leder färskvatten till blandare och värmerör som ingår i värmesystem. För dig som vill kunna bo kvar hemma är det viktigt att sköta underhållet av alla rör, och förnya dem innan den förväntade livslängden är till ända.

Avloppet är kärnan i husets vvs-system, men till det hör också tappvattenrör som leder färskvatten till blandare och värmerör som ingår i uppvärmingssystem. För dig som vill kunna bo kvar hemma är det viktigt att sköta underhållet av alla rör, och förnya dem ifall det behövs.

Vi utför vvs-arbeten snabbt och effektivt, och jobbar naturligtvis enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation. Syftet med att följa detta är att säkerställa att vvs-företagets arbete håller hög kvalitet och följer branschstandard.

eller ring oss på 010 2070 790

Till våra VVS-tjänster hör renovering av tappvattensystem

Renovering av tappvattensystem

Bor du i ett hus byggt före 1995? Då är risken tyvärr stor att du snart får problem med ditt gamla tappvattensystem. Typiskt för vattenledningarna från den här tiden är att de består av koppar- eller stålrör.

En vattenläcka kan uppstå och pågå i åratal innan någon märker den. Renoveringen av trasiga rör är inte dyr i sig själv, men de skador som en vattenläcka kan hinna orsaka innan den upptäcks kan vara enormt dyra att åtgärda.

Låt oss renovera ditt tappvattensystem innan det bjuder dig på otrevliga överraskningar. Vi installerar högklassiga och hållbara Henco-kompositrör på ett smart och smidigt sätt.

Renovering av värmesystem

Ett välfungerande värmesystem är viktigt för trivseln i ditt hem. Om systemet börjar krångla så blir situationen snabbt besvärlig.

Vi renoverar ditt värmesystem genom att installera högklassiga och hållbara Henco-kompositrör. Värmerören monteras på ett snyggt och stiligt sätt, oftast vid golvnivå under radiatorerna.

Med våra duktiga montörer, energieffektiva radiatorer och en systemgaranti på hela 30 år kan du lita på att värmesystemet i ditt hem förnyas på bästa möjliga sätt.

Till våra tjänster hör renovering av värmesystem

Varför välja våra VVS-tjänster?

Du kan bo hemma medan renoveringen pågår

Kompositrören monteras utanpåliggande och gamla dolda rör tas ur bruk.

Snabbt och effektivt montage utan rivning av konstruktionen

Kompositsystemet är diskret, hygieniskt och säkert

Med stiliga blandare får du enkelt till en modern känsla i både kök och badrum

Systemgaranti på hela 30 år

Med energieffektiva radiatorer kan du finjustera rumstemperaturen precis som du vill

En väl utförd renovering höjer alltid fastighetens värde.

Erfarenheter